Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Arstiabi kättesaadavus

Inimeste osakaal, kes ei ole saanud vajadusel eriarstiabi on kasvanud kõigis vanuserühmades 

Ajavahemikul 2014-2018 on kõigis vanuserühmades suurenenud inimeste osakaal, kes ei ole vajadusel saanud eriarstiabi. Kui 2014. aastal oli neid kes ei saanud vajadusel eriarstiabi 25-44 aastaste elanike seas 9% ümber, siis 2018. aastal oli neid samas vanuserühmas juba 13-15%. Elanike osatähtsus, kes ei ole saanud vajadusel perearstiabi on jäänud samale tasemele (2-4%). Hambaarstiteenuse kättesaadavus on aastatel 2014-2018 paranenud. Perearsti teenuse kättesaadavusega on enim rahulolematud 25-34 aastased (4,7%). Inimeste osakaal, kes ei ole vajadusel saanud eriarstiabi on suurim üle 65 aastaste hulgas (19,8%)

Graafik 5.5.1. Elanike osatähtsus vanuserühma järgi, kes ei saanud vajadusel arstiabi, % (Allikas: Statistikaamet, TH52)

Ravikindlustatute osatähtsus on madalaim 20-29 aastaste meeste hulgas

2018. aastal oli ravikindlustatute osatähtsus kõige madalam 20-29 aastaste meeste hulgas (80,32%) ja kõrgeim 50-59 aastaste naiste hulgas (93,17%). Võrreldes 2014. aastaga on ravikindlustatute osatähtsus vähesel määral kasvanud, välja arvatud 20-29 aastaste naiste grupis, kus ravikindlustatute osatähtsus on 0,69 pp võrra kahanenud. Vanuse kasvades ravikindlustatute osatähtsus suureneb. Ravikindlustatute osatähtsus 20-29 aastaste ja 50-59 aastaste meeste puhul erineb 5,79 pp ja naiste puhul 10,8 pp võrra.

Graafik: 5.5.2. Ravikindlustatute osatähtsus vanuserühmas 20-59 samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo ja vanuserühma järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel RA01)