Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Arstiabi kättesaadavus

Inimeste osakaal, kes ei ole saanud vajadusel eriarstiabi on kasvanud kõigis vanuserühmades 

Ajavahemikul 2014-2019 on eriarstiabi kättesaadavus halvenenud. Elanike osatähtsus, kes ei saanud vajadusel eriarstiabi oli 2019. aastal kõigis vanuserühmades, välja arvatud 16-24 aastased, üle 15%. Elanike osatähtsus, kes ei ole saanud vajadusel perearstiabi on samas ajavahemikus vähenenud ja jääb kõigis vanuserühmades alla 5%. Hambaarstiteenuse kättesaadavus on aastatel 2014-2019 samuti paranenud kõigis vanuserühmades. Perearsti teenuse kättesaadavusega on enim rahulolematud 25-34 aastased (4%). Inimeste osakaal, kes ei ole vajadusel saanud eriarstiabi on suurim 55- 64 aastaste hulgas (20,1%)

Graafik 5.5.1. Elanike osatähtsus vanuserühma järgi, kes ei saanud vajadusel arstiabi, % (Allikas: Statistikaamet, TH52)

Ravikindlustatute osatähtsus on madalaim 20-29 aastaste naiste hulgas

2019. aastal oli ravikindlustatute osatähtsus kõige madalam 20-29 aastaste naiste hulgas (83,76%) ja kõrgeim 50-59 aastaste naiste hulgas (94,2%). 20-29 aastaste meeste hulgas oli ravikindlustatuid 84,31% ja 50-59 aastaste hulgas 88,23%. Võrreldes 2014. aastaga on ravikindlustatute osatähtsus vähesel määral kasvanud. Vanuse kasvades ravikindlustatute osatähtsus suureneb. Ravikindlustatute osatähtsus 20-29 aastaste ja 50-59 aastaste meeste puhul erineb 3,92 pp ja naiste puhul 10,44 pp võrra.

Graafik: 5.5.2. Ravikindlustatute osatähtsus vanuserühmas 20-59 samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo ja vanuserühma järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel RA01)