Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Arstiabi kättesaadavus

Inimeste osatähtsus, kes ei ole saanud vajadusel eriarstiabi on kasvanud kõigis vanuserühmades 

Ajavahemikul 2014-2020 on eriarstiabi kättesaadavus halvenenud kõigis vanuserühmades. Elanike osatähtsus, kes ei saanud vajadusel eriarstiabi oli 2020. aastal suurim vanuserühmas 55-64 aastat, kus 18% inimestest ei olnud saanud vajadusel eriarstiabi. Elanike osatähtsus, kes ei ole saanud vajadusel perearstiabi on samas ajavahemikus vähenenud ja jääb kõigis vanuserühmades alla 5%. Hambaarstiteenuse kättesaadavus on aastatel 2014-2020 samuti paranenud kõigis vanuserühmades. Perearsti teenuse kättesaadavusega olid 2020. aastal enim rahulolematuid üle 65 aastaste hulgas (3,3%). Inimeste osatähtsus, kes ei ole vajadusel saanud hambaarstiteenust oli suurim 35-44 ja 55-64 aastaste hulgas (5%).

Graafik 5.5.1. Elanike osatähtsus vanuserühma järgi, kes ei saanud vajadusel arstiabi, % (Allikas: Statistikaamet, TH52)

Ravikindlustatute osatähtsus on madalaim 20-29 aastaste meeste hulgas

2020. aastal oli ravikindlustatute osatähtsus kõige madalam 20-29 aastaste meeste hulgas (84,55%) ja kõrgeim 50-59 aastaste naiste hulgas (94,46%). 20-29 aastaste naiste hulgas oli ravikindlustatuid 84,73% ja 40-49 aastaste hulgas 91,81%. Võrreldes 2014. aastaga on ravikindlustatute osatähtsus vähesel määral kasvanud. Vanuse kasvades ravikindlustatute osatähtsus suureneb. Ravikindlustatute osatähtsus 20-29 aastaste ja 50-59 aastaste meeste puhul erines 2020. aastal 3,52 pp ja naiste puhul 9,73 pp võrra.

Graafik: 5.5.2. Ravikindlustatute osatähtsus vanuserühmas 20-59 samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo ja vanuserühma järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel RA01)