Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Arstiabi kättesaadavus

Inimeste osatähtsus, kes ei ole saanud vajadusel eriarstiabi on vähenenud 

Ajavahemikul 2015-2022 on eriarstiabi kättesaadavus paranenud kõigis vanuserühmades, välja arvatud 35-44 aastaste vanuserühmas. Elanike osatähtsus, kes ei saanud vajadusel eriarstiabi oli 2022. aastal suurim üle 65 aastaste vanuserühmas, kus 13,4% inimestest ei olnud saanud vajadusel eriarstiabi. Elanike osatähtsus, kes ei ole saanud vajadusel perearstiabi on samas ajavahemikus vähenenud kõigis vanuserühmades välja arvatud üle 65 aastaste hulgas. Perearsti teenuse kättesaadavusega olid 2022. aastal enim rahulolematuid üle 65 aastaste hulgas (3,3%). Hambaarstiteenuse kättesaadavus on aastatel 2015-2022 oluliselt paranenud kõigis vanuserühmades. Inimeste osatähtsus, kes ei ole vajadusel saanud hambaarstiteenust oli suurim 55-64 aastaste hulgas (5%).

Graafik 5.5.1. Elanike osatähtsus vanuserühma järgi, kes ei saanud vajadusel arstiabi, % (Allikas: Statistikaamet, TH52)

Vanuse kasvades ravikindlustatute osatähtsus suureneb

2022. aastal oli ravikindlustatute osatähtsus kõige madalam 20-29 aastaste naiste hulgas (88,35%) ja kõrgeim 50-59 aastaste naiste hulgas (94,7%). 20-29 aastaste meeste hulgas oli ravikindlustatuid 89,07% ja 50-59 aastaste hulgas 89,93%. Võrreldes 2016. aastaga on ravikindlustatute osatähtsus vähesel määral kasvanud. Vanuse kasvades ravikindlustatute osatähtsus suureneb. Ravikindlustatute osatähtsus 20-29 aastaste ja 50-59 aastaste meeste puhul erines 2022. aastal 0,86 pp ja naiste puhul 6,35 pp võrra.

Graafik: 5.5.2. Ravikindlustatute osatähtsus vanuserühmas 20-59 samas vanuses registreeritud elanikkonnast soo ja vanuserühma järgi, % (Allikas: Tervise Arengu Instituut, Tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas, tabel RA01)