Eluiga Riskikäitumine Terviseseisund Tervisekäitumine Arstiabi kättesaadavus

Eluiga

Eesti rahvusest meeste oodatav eluiga sünnimomendil on alates 2014. aastast kasvanud 1,84 aasta võrra

2019. aastal oli meeste oodatava eluea pikkus sünnimomendil eesti rahvusest meestel 75 aastat ja naistel 83,26 aastat. Sooline lõhe meeste ja naiste oodatavas elueas on 8,26 aastat meeste kahjuks. Muust rahvusest elanike oodatav eluiga sünnimomendil on meeste puhul 1,74 aastat madalam ja naiste puhul 0,93 aastat madalam kui eesti rahvusest meestel ja naistel. Sooline lõhe muust rahvusest meeste ja naiste oodatava eluea vahel oli 2019. aastal 9,07 aastat, mis on suurem kui eesti rahvusest elanikel.

Graafik 5.1.1. Oodatav eluiga sünnimomendil rahvuse ja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Graafik 5.1.2. Sooline lõhe oodatavas elueas sünnimomendil rahvuse järgi, protsendipunkti (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

65-69 aastaste meeste keskmine oodatav eluiga on 5 aastat lühem kui samas vanuses naistel

Ajavahemikus 2014-2019 on eesti rahvusest 65-69 aastaste meeste oodatav eluiga kasvanud 0,54 aasta võrra ja eesti rahvusest naistel  0,76 aasta võrra. Muust rahvusest meeste oodatav eluiga on aastatel 2014-2019 kasvanud 0,92 aasta võrra ja muust rahvusest naistel 0,48 aasta võrra. Keskmiselt elab 65-69 aastane eesti rahvusest mees veel 15,91 aastat ja muust rahvusest mees 15,71 aastat ning eesti rahvusest naine 21,22 aastat ja muust rahvusest naine 20,71 aastat.

Graafik 5.1.3. Elada jäänud aastad 65-69 aastaste vanuserühmas soo ja rahvuse järgi (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Graafik 5.1.4. Sooline lõhe oodatavas elueas rahvuse järgi vanuses 65-69 aastat, protsendipunkti (Allikas: Statistikaamet, RV0453)

Kõrgharidusega meeste keskmine oodatav eluiga on ligi 10 aastat pikem kui põhiharidusega meeste oodatav eluiga

2019. aastal oli põhihariduse või madalama haridusega meestel keskmine oodatav eluiga sünnimomendil 67,94 aastat ja naistel 77,16 aastat. Kõrgharidusega meeste keskmine oodatav eluiga sünnimomendil oli 77,96 aastat ja naistel 85,9 aastat. Sooline lõhe oodatavas elueas haridustaseme kasvades väheneb. Põhiharidusega inimeste puhul on sooline lõhe oodatavas elueas 9,22 aastat meeste kahjuks. Kõrgharidusega inimeste puhul on sooline lõhe vähenenud 7,94 aastani.

Graafik 5.1.5. Oodatav eluiga sünnimomendil haridustaseme ja soo järgi aastal 2019 (Allikas: Statistikaamet, RV0454)

Graafikud: 5.1.6. Sooline lõhe oodatavas elueas sünnimomendil haridustaseme järgi aastal 2019 (Allikas: Statistikaamet, RV0454)