Haridusvalikud Õpingute katkestamine Haridustase Oskused Hariduse kättesaadavus

Hariduse kättesaadavus

Väikelaste osalemine hariduses on edasise haridustee eduka kulgemise aluseks. Aastaks 2020 võetud eesmärgi kohaselt peaks Euroopa Liidus vähemalt 95% lastest vanuses 4 aastat kuni kohustusliku algkooli minekuni osalema alushariduses.

2016. aastal osales Eestis 4 aastastest kuni kooliealistest lastest alushariduses 92,7% tüdrukutest ja 92,8% poistest.

Lasteasutustes käivate 0-2-aastaste laste arv on suurenenud

Aastatel 2014-2017 kasvas lasteasutuses käivate 0-2 aastaste laste osakaal 3 protsendipunkti võrra ja jõudis 37%-ni. 2018. aastal toimus tagasilangus 36%-ni. 3-6 aastastest lastest käis 2018. aastal lasteasutuses 89%.

Graafik 2.5.1. Lasteasutuses käivate 1-6 aastaste laste osatähtsus vanuserühma järgi, % (Allikas: Statistikaamet, HT01)

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste arv, kes 80% ajast õpivad tavakoolis koos tavaõpilastega on suurem nooremas vanuserühmas

Vanuserühmas 7-12 aastat õppis 2014/2015. aastal 80% ajast tavakoolis koos tavaõpilastega 40% hariduslike erivajadusega tüdrukutest ja 50% hariduslike erivajadustega poistest.

13-15 aastaste vanuserühmas oli koos tavaõpilastega õppijate osakaalud vähenenud tüdrukutel 34% -ni ja poistel 38%-ni. Tavakooli eriklassis õppis nooremas vanuserühmas (7-12 aastat) 29% tüdrukutest ja 21% poistest ja erikoolis 31% haridusliku erivajadusega tüdrukutest ja 29% poistest. Vanemas vanuserühmas (13-15 aastat) õppis tavakooli eriklassis 23% HEV tüdrukutest ja 18% poistest ning erikoolis 43% tüdrukutest ja 44% poistest.

Graafik: 2.5.2. Haridusliku erivajadusega õpilaste arv põhihariduses (Allikas: https://www.european-agency.org)

Haridusliku erivajadusega õpilaste arv kutsehariduses on aastatel 2014-2018 suurenenud 241 õpilase võrra

2018/2019 õppeaastal omandas kutseharidust 410 haridusliku erivajadusega tütarlast ja 631 noormeest.  Võrreldes 2014/2015 õppeaastaga on haridusliku erivajadusega naisõppurite arv kasvanud 114 võrra ja haridusliku erivajadusega meesõppurite arv 127 võrra.  Haridusliku erivajadusega noormehed moodustavad kõigist õppuritest 3% ja haridusliku erivajadusega tütarlapsed 2%.

Graafik: 2.5.3. Haridusliku erivajadusega õpilaste osatähtsus kutsehariduses, % (Allikas: Haridussilm)