Haridusvalikud Õpingute katkestamine Haridustase Oskused Hariduse kättesaadavus

Hariduse kättesaadavus

Väikelaste osalemine hariduses on edasise haridustee eduka kulgemise aluseks. Aastaks 2020 võetud eesmärgi kohaselt peaks Euroopa Liidus vähemalt 95% lastest vanuses 4 aastat kuni kohustusliku algkooli minekuni osalema alushariduses.

2019. aastal osales Eestis alushariduses 4 aastastest kuni kooliealistest lastest 92,9%.

Lasteasutustes käivate 0-2-aastaste laste arv kasvab aeglaselt

Aastatel 2014-2019 kasvas lasteasutuses käivate 0-2 aastaste laste osakaal 2 protsendipunkti võrra ja jõudis 36%-ni. Kõrgeim oli lasteasutustes käivate 0-2 aastaste laste osakaal 2017. aastal, mil see ulatus 37%-ni. 2019. aastal käis 3-6 aastastest lastest lasteasutuses 90%.

Graafik 2.5.1. Lasteasutuses käivate 1-6 aastaste laste osatähtsus vanuserühma järgi, % (Allikas: Statistikaamet, HT01)

Haridusliku erivajadusega (HEV) õpilaste arv, kes 80% ajast õpivad tavakoolis koos tavaõpilastega on suurem nooremas vanuserühmas

Vanuserühmas 7-12 aastat õppis 2016/2017. aastal 80% ajast tavakoolis koos tavaõpilastega 47% hariduslike erivajadusega tüdrukutest ja 37% hariduslike erivajadustega poistest.

13-15 aastaste vanuserühmas oli koos tavaõpilastega õppijate osakaal vähenenud tüdrukutel 35% -ni ja poistel 32%-ni. Tavakooli eriklassis õppis nooremas vanuserühmas (7-12 aastat) 23% tüdrukutest ja 31% poistest ja erikoolis 31% haridusliku erivajadusega tüdrukutest ja 32% poistest. Vanemas vanuserühmas (13-15 aastat) õppis tavakooli eriklassis 20% HEV tüdrukutest ja 26% poistest ning erikoolis 45% tüdrukutest ja 42% poistest.

Graafik: 2.5.2. Haridusliku erivajadusega õpilaste arv põhihariduses (Allikas: https://www.european-agency.org)

Haridusliku erivajadusega õpilaste arv kutsehariduses on aastatel 2014-2019 suurenenud 527 õpilase võrra

2019/2020 õppeaastal omandas kutseharidust 547 haridusliku erivajadusega tütarlast ja 780 noormeest.  Võrreldes 2018/2019 õppeaastaga on haridusliku erivajadusega naisõppurite arv kasvanud 137 võrra ja haridusliku erivajadusega meesõppurite arv 149 võrra.  Haridusliku erivajadusega noormehed moodustavad 2019/2020 õppeaastal kõigist õppuritest 3,2% ja haridusliku erivajadusega tütarlapsed 2,3%.

Graafik: 2.5.3. Haridusliku erivajadusega õpilaste osatähtsus kutsehariduses, % (Allikas: Haridussilm)