Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Ettevõtjate ja juhtide hulgas on liiga vähe naisi

Naisi on ettevõtjate hulgas alla kolmandiku. 2015 ja 2016. aastal tõusis naiste osakaal 34%-ni, kuid langes 2017. aastal uuesti 30% tasemele. Naiste osatähtsus juhtivtöötajate seas kasvas aastatel 2014-2017 kolme protsendipunkti võrra ja jõudis 36,8% tasemele. 2018. aastal oli naiste osatähtsus juhtivtöötajate seas 35,1%.

Graafik 3.3.1. Naiste osatähtsus juhtide ja ettevõtjate hulgas, (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Naisi on rohkem palgatöötajate ja mehi ettevõtjate hulgas

Aastatel 2014-2018 on kõigist hõivatutest palgatöötajate osakaal vähenenud ja ettevõtjate osakaal suurenenud. Sama tendents on nii meeste kui naiste puhul. Meeste puhul on ettevõtjate osakaalu kasv olnud kiirem kui naiste puhul (mehed – kasv 1,9 protsendipunkti, naised – kasv 1,0 protsendipunkti).

Graafik 3.3.2. Ettevõtjate ja palgatöötajate osatähtsus kõigist hõivatutest soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Meeste ettevõtlusaktiivsus on suurem kui naistel

Mehed asutavad oma ettevõtte 2 korda sagedamini kui naised. 2018. aastal asutati Eestis 15041 Eesti osanikega ettevõtet. Neist vähem kui kolmandik olid naiste asutatud (4428 ettevõtet). Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi.

Graafik 3.3.3. Aasta jooksul asutatud ettevõtete arv asutaja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TKS05)