Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Ettevõtjate ja juhtide hulgas on liiga vähe naisi

Naisi on ettevõtjate hulgas alla kolmandiku. 2015 ja 2016. aastal tõusis naiste osakaal 34%-ni, kuid langes 2017. aastal uuesti 30% tasemele ja püsib sellel tasemel juba kolmandat aastat järjest. Naiste osatähtsus juhtivtöötajate seas kasvas aastatel 2014-2017 kolme protsendipunkti võrra ja jõudis 36,8% tasemele. 2018. aastal oli naiste osatähtsus juhtivtöötajate seas 35,1% ja 2019. aastal 35,7%.

Graafik 3.3.1. Naiste osatähtsus juhtide ja ettevõtjate hulgas, (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Naisi on rohkem palgatöötajate ja mehi ettevõtjate hulgas

Aastatel 2014-2019 on kõigist hõivatutest palgatöötajate osakaal vähenenud ja ettevõtjate osatähtsus suurenenud. Sama tendents on nii meeste kui naiste puhul. Meeste puhul on ettevõtjate osatähtsuse kasv olnud kiirem kui naiste puhul (mehed – kasv 2,2 protsendipunkti, naised – kasv 1,2 protsendipunkti). 2019. aastal tegutses ettevõtjana 14,6% meestest ja 6,9% naistest.

Graafik 3.3.2. Ettevõtjate ja palgatöötajate osatähtsus kõigist hõivatutest soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Meeste ettevõtlusaktiivsus on suurem kui naistel

Mehed asutavad oma ettevõtte 2 korda sagedamini kui naised. 2019. aastal asutati Eestis 14313 Eesti osanikega ettevõtet. Neist ainult kolmandik olid naiste asutatud (4790 ettevõtet). Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi.

Graafik 3.3.3. Aasta jooksul asutatud ettevõtete arv asutaja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TKS05)