Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Ettevõtlus

Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Ettevõtjate hulgas on liiga vähe naisi

Naisi on ettevõtjate hulgas alla kolmandiku. 2015 ja 2016. aastal tõusis naiste osakaal 34%-ni, kuid langes 2017. aastal uuesti 30% tasemele. 2020. aastal langes naiste osatähtsus ettevõtjate hulgas 29,5%-ni, mis on perioodi 2014-2020 madalaim. 2021. aastal toimus väike tõus ja naiste osatähtsus jõudis 29,8%-ni.

 Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas saavutas 2021. aastal viimase kaheksa aasta kõrgeima taseme. Alates 2019. aastast on naiste osatähtsus juhtivtöötajate seas jõudsalt kasvanud ja jõudnud 2021. aastaks 40,9%-ni.

Graafik 3.3.1. Naiste osatähtsus juhtide ja ettevõtjate hulgas, (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Naisi on rohkem palgatöötajate ja mehi ettevõtjate hulgas

Aastatel 2014-2021 on kõigist hõivatutest palgatöötajate osakaal vähesel määral vähenenud ja ettevõtjate osatähtsus suurenenud. Meeste puhul on ettevõtjate osatähtsuse kasv olnud oluliselt kiirem kui naiste puhul (mehed – kasv 2,7 pp, naised – kasv 0,9 pp). 2021. aastal tegutses ettevõtjana 15,1% meestest ja 6,6% naistest. Palgatöötajaid oli 2021. aastal meeste hulgas 84,9% ja naiste hulgas 93,4%

Graafik 3.3.2. Ettevõtjate ja palgatöötajate osatähtsus kõigist hõivatutest soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Meeste ettevõtlusaktiivsus on suurem kui naistel

Mehed asutavad oma ettevõtte 2 korda sagedamini kui naised. 2021. aastal asutati Eestis 19898 Eesti osanikega ettevõtet. Neist ainult 31,6% olid naiste asutatud (6290 ettevõtet). Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi.

Graafik 3.3.3. Aasta jooksul asutatud ettevõtete arv asutaja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TKS05)