Tööhõive teaduses Teaduskarjäär Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Innovatsioon ja ettevõtlikkus

Ettevõtjate ja juhtide hulgas on liiga vähe naisi

Naisi on ettevõtjate hulgas alla kolmandiku. 2015 ja 2016. aastal tõusis naiste osakaal 34%-ni, kuid langes 2017. aastal uuesti 30% tasemele. 2020. aastal langes naiste osatähtsus ettevõtjate hulgas 29,5%-ni, mis on perioodi 2014-2020 madalaim.

 Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas oli kõrgeim 2017. aastal (36,8%). 2018. aastal toimus väike tagasilangus ja alates 2019. aastast on naiste osatähtsus juhtivtöötajate seas kasvanud ja jõudnud 2020. aastaks 36,6%-ni.

Graafik 3.3.1. Naiste osatähtsus juhtide ja ettevõtjate hulgas, (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Naisi on rohkem palgatöötajate ja mehi ettevõtjate hulgas

Aastatel 2014-2020 on kõigist hõivatutest palgatöötajate osakaal vähenenud ja ettevõtjate osatähtsus suurenenud. Meeste puhul on ettevõtjate osatähtsuse kasv olnud oluliselt kiirem kui naiste puhul (mehed – kasv 2,3 pp, naised – kasv 0,8 pp). 2020. aastal tegutses ettevõtjana 14,7% meestest ja 6,5% naistest. Palgatöötajaid oli 2020. aastal meeste hulgas 85,3% ja naiste hulgas 93,5%

Graafik 3.3.2. Ettevõtjate ja palgatöötajate osatähtsus kõigist hõivatutest soo järgi, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Meeste ettevõtlusaktiivsus on suurem kui naistel

Mehed asutavad oma ettevõtte 2 korda sagedamini kui naised. 2020. aastal asutati Eestis 18089 Eesti osanikega ettevõtet. Neist alla 30% olid naiste asutatud (4790 ettevõtet). Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi.

Graafik 3.3.3. Aasta jooksul asutatud ettevõtete arv asutaja soo järgi (Allikas: Statistikaamet, TKS05)