Tööhõive Karjäär Palk ja töötasud Segregatsioon Tööelu Töö ja pereelu ühitamine

Karjäär

Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas esmakordselt üle 40 protsendi

Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas ületas 2021. aastal esmakordselt 40% taseme, mis on ajavahemikus 2015 -2021 kõrgeim. Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas kasvas võrreldes 2020. aastaga  4,3 protsendipunkti võrra ja jõudis 40,9%-ni. Naiste osatähtsus ettevõtjate hulgas on juba kaks aastat järjest jäänud alla 30% piiri ja oli 2021. aastal 29,8%. Kõrgeim oli naiste osatähtsus ettevõtjate hulgas 2015. aastal (34,5%) ja on sellest ajast pidevalt vähenenud. (Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi – kui ettevõtte enamusosanik on mees, on ettevõte mehe asutatud, ja kui enamusosanik on naine, on ettevõte naise asutatud).

Graafik 1.2.1. Naiste osatähtsus juhtivtöötajate ja ettevõtjate seas, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

Vanuserühmas 20-64 aastat on naissoost juhtide osatähtsus aastatel 2015-2021 kasvanud. 2015. aastal oli 20-64 aastaste naissoost juhtide osatähtsus kõigist juhtidest 30,8% ja 2021. aastal 41,2%.

Graafik 1.2.2. Naiste ja meeste osatähtsus juhtide hulgas vanuserühmas 20-64 aastat (Allikas: Eurostat, lfsa_egais)

Ligi 20 protsenti naissoost liht- ja abitöölistest on kõrgharidusega 

Kõrgharidusega meeste osakaal liht- ja abitööliste hulgas on aastatel 2015-2017 olnud stabiilselt alla 10% taseme, seevastu kõrgharidusega naiste osakaal kasvas sama aja jooksul 15,8%-lt kuni 20,3%-ni. 2018. aastal suurenes liht- ja abitöölistena töötavate kõrgharidusega meeste osatähtsus 12,6%-ni ja püsis samal tasemel ka 2019. aastal (12,2%).  Kõrgharidusega naiste osatähtsus liht-ja abitööliste hulgas vähenes 2018. aastaks 18,8%-ni, kuid 2020. aastal kasvas kiiresti 29,5% tasemele. Alates 2015. aastast ei ole naissoost liht-ja abitööliste hulgas nii suurt kõrgharidusega töötajate osakaalu varem olnud. 2021. aastal langes kõrgharidusega naiste osatähtsus liht- ja abitööliste hulgas tagasi 19,3%-ni ja meeste osatähtsus kasvas 11,3%-ni.

Graafik 1.2.3. Kõrgharidusega töötajate osakaal liht- ja abitööliste (OC9) hulgas soo järgi (Allikas: Eurostat, lfsa_egised)