Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Karjäär

Naissoost juhtide osatähtsus läheneb 40-le protsendile

Naiste osatähtsus ettevõtjate hulgas saavutas 2015. ja 2016. aastal 34 protsendi taseme, kuid langes 2017. aastal tagasi 31% tasemele.  (Ettevõtte asutaja sugu määratakse enamusosaluse järgi – kui ettevõtte enamusosanik on mees, on ettevõte mehe asutatud, ja kui enamusosanik on naine, on ettevõte naise asutatud.). Naiste osatähtsus juhtivtöötajate hulgas on 2018. aastal 35,1%, mis on 1,7 protsendipunkti võrra madalam kui 2017. aastal.

Graafik 1.2.1. Naiste osatähtsus juhtivtöötajate ja ettevõtjate seas, % (Allikas: Statistikaamet, TKS04)

20-64 aastaste naissoost juhtide osakaal on aastatel 2014-2018 kasvanud 32,9%-lt 35,7%-ni. 2017. aastal jõudis 20-64 aastaste naissoost juhtide osatähtsus 38,4%-ni, kuid langes 2018. aastal tagasi 35,7%-ni.

Graafik 1.2.2. Naiste ja meeste osatähtsus juhtide hulgas vanuserühmas 20-64 aastat (Allikas: Eurostat, lfsa_egais)

Kõrgharidusega naiste osatähtsus liht- ja abitööliste hulgas on hakanud vähenema 

Kõrgharidusega meeste osakaal liht- ja abitööliste hulgas on aastatel 2014-2017 olnud stabiilselt alla 10% taseme, seevastu kõrgharidusega naiste osakaal kasvas sama aja jooksul 15,8%-lt kuni 20,3%-ni. 2018. aastal suurenes liht- ja abitöölistena töötavate kõrgharidusega meeste osatähtsus 12,6%-ni ja kõrgharidusega naiste osatähtsus vähenes 18,8%-ni.

Graafik 1.2.3. Kõrgharidusega töötajate osakaal liht- ja abitööliste (OC9) hulgas soo järgi (Allikas: Eurostat, lfsa_egised)