Tööhõive Karjäär Palk ja töötasud Segregatsioon Tööelu Töö ja pereelu ühitamine

Tööelu

Osaajaga töötab rohkem naisi kui mehi

2022. aastal töötas osaajaga 2 korda rohkem naisi kui mehi vanuses 15-74 aastat (mehi 32,5 tuhat ja naisi 69,6 tuhat). Osaajaga töötajate osatähtsus oli suurim 15-24 aastaste vanuserühmas, kus osaajaga töötas 43,5% naistest ja 23,1% meestest. 25-49 aastaste vanuserühmas töötas osaajaga 5,1% meestest ja 15,8% naistest ning vanuserühmas 50-74 aastat oli meeste hulgas osaajaga töötajaid 15,4% ja naiste hulgas 23,1%. Võrreldes 2020. aastaga on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud 15-24 aastaste ja 50-74 aastaste vanuserühmas

Lapsehooldusteenuse või täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu töötas 2020. aastal osaajaga või olid mitteaktiivsed 4,9 tuhat inimest, kellest enamus on naised. Võrreldes 2014. aastaga on selliste inimeste arv vähenenud 1,9 tuhande võrra. Inimeste arv, kes lapsehoiuteenuse puudumise tõttu töötasid kas osaajaga või olid mitteaktiivsed suurenes 2020. aastal 600 inimese võrra.

Graafik: 1.5.1. Palgatöötajad põhitööl soo, hõivatuse ja vanuserühma järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TT220)

Graafik: 1.5.2. Hoolduskohustusega osalise tööajaga ja mitteaktiivsete arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TKS06)

Meestel on pikemad tööpäevad ja naised töötavad sagedamini nädalavahetustel

2021. aastal tegi palgatööd tegevatest 20-64 aastastest meestest põhitöökohal pikki tööpäevi 4,2% meestest ja 1,6% naistest. Nädalavahetustel töötas sageli 13,7% palgatööd tegevatest naistest ja 13,1% meestest. Võrreldes 2020. aastaga on vähenenud nädalavahetustel töötavate inimeste osatähtsus ja sooline lõhe.

Graafik: 1.5.3. Põhitöökohal pikki tööpäevi tegevate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3a2)

Graafik: 1.5.4. 20-64 aastaste nädalavahetustel sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3b3)

Sageli öövahetuses töötavate meeste osatähtsus suureneb ja naiste osatähtsus väheneb

2021. aastal oli sageli öövahetuses töötajaid 20-64 aastaste meeste hulgas 6,2% ja naiste hulgas 4,6%. Õhtuti töötas sageli 20-64 aastastest meestest 19,4% ja naistest 18,8%.

Graafik: 1.5.5. 20-64 aastaste öövahetuses sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpnig)

Graafik: 1.5.6. 20-64 aastaste õhtuti sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpeve)