Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Tööelu

Osaajaga töötab kaks korda rohkem naisi kui mehi

2018. aastal töötas osaajaga 20,7 tuhat meest ja 47,7 tuhat naist vanuses 15-74 aastat. Osaajaga töötajate osatähtsus oli suurim 15-24 aastaste vanuserühmas, kus osaajaga töötas 36,3% naistest ja 18,5% meestest. 25-49 aastaste vanuserühmas töötas osaajaga 4,2% meestest ja 12,3% naistest ning vanuserühmas 50-74 aastat oli meeste hulgas osaajaga töötajaid 9,8% ja naiste hulgas 16,6%.

Võrreldes 2014. aastaga on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud kõigis vanuserühmades ja nii meeste kui naiste hulgas, kuid suurem on kasv nooremates vanuserühmades. Enim on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud 15-24 aastaste naiste hulgas (10,4 pp).

Lapsehooldusteenuse või täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu töötas 2018. aastal osaajaga või olid mitteaktiivsed 4,8 tuhat inimest, kellest enamus on naised.

Graafik: 1.5.1. Palgatöötajad põhitööl soo, hõivatuse ja vanuserühma järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TT260)

Graafik: 1.5.2. Hoolduskohustusega osalise tööajaga ja mitteaktiivsete arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TKS06)

Meestel on pikemad tööpäevad ja naised töötavad sagedamini nädalavahetustel

2018. aastal tegi palgatööd tegevatest 20-64 aastastest meestest põhitöökohal pikki tööpäevi 3,8% (naistest 1,6%). Nädalavahetustel töötas sageli 21,5% palgatööd tegevatest naistest ja 19,6% meestest.

Graafik: 1.5.3. Põhitöökohal pikki tööpäevi tegevate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3a2)

Graafik: 1.5.4. 20-64 aastaste nädalavahetustel sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3b3)

20-64 aastaste meeste hulgas on rohkem neid, kes töötavad sageli öövahetustes

2018. aastal oli sageli öövahetuses töötajaid 20-64 aastaste meeste hulgas 8,6% ja naiste hulgas 6,1%. Õhtuti töötas sageli 20-64 aastastest meestest 21% ja naistest 19,9%.

Graafik: 1.5.5. 20-64 aastaste öövahetuses sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpnig)

Graafik: 1.5.6. 20-64 aastaste õhtuti sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpeve)