Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Tööelu

Osaajaga töötab kaks korda rohkem naisi kui mehi

2019. aastal töötas osaajaga 20,6 tuhat meest ja 50,2 tuhat naist vanuses 15-74 aastat. Osaajaga töötajate osatähtsus oli suurim 15-24 aastaste vanuserühmas, kus osaajaga töötas 40,5% naistest ja 17,6% meestest. 25-49 aastaste vanuserühmas töötas osaajaga 4,1% meestest ja 13,1% naistest ning vanuserühmas 50-74 aastat oli meeste hulgas osaajaga töötajaid 9,8% ja naiste hulgas 16,6%.

Võrreldes 2014. aastaga on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud kõigis vanuserühmades ja nii meeste kui naiste hulgas, kuid suurem on kasv nooremates vanuserühmades. Enim on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud 15-24 aastaste naiste hulgas (14,7 pp).

Lapsehooldusteenuse või täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu töötas 2019. aastal osaajaga või olid mitteaktiivsed 4,3 tuhat inimest, kellest enamus on naised. Võrreldes 2014. aastaga on selliste inimeste arv vähenenud 2,5 tuhande võrra.

Graafik: 1.5.1. Palgatöötajad põhitööl soo, hõivatuse ja vanuserühma järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TT260)

Graafik: 1.5.2. Hoolduskohustusega osalise tööajaga ja mitteaktiivsete arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TKS06)

Meestel on pikemad tööpäevad ja naised töötavad sagedamini nädalavahetustel

2019. aastal tegi palgatööd tegevatest 20-64 aastastest meestest põhitöökohal pikki tööpäevi 3,6% (naistest 1,6%). Nädalavahetustel töötas sageli 20,5% palgatööd tegevatest naistest ja 18,3% meestest.

Graafik: 1.5.3. Põhitöökohal pikki tööpäevi tegevate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3a2)

Graafik: 1.5.4. 20-64 aastaste nädalavahetustel sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3b3)

20-64 aastaste meeste hulgas on rohkem neid, kes töötavad sageli öövahetustes ja õhtuti

2019. aastal oli sageli öövahetuses töötajaid 20-64 aastaste meeste hulgas 6,9% ja naiste hulgas 5,2%. Õhtuti töötas sageli 20-64 aastastest meestest 19,8% ja naistest 18,9%.

Graafik: 1.5.5. 20-64 aastaste öövahetuses sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpnig)

Graafik: 1.5.6. 20-64 aastaste õhtuti sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpeve)