Tööhõive Karjäär Sissetulek Segregatsioon Tööelu Hoolduskoormus

Tööelu

Osaajaga töötab rohkem naisi kui mehi

2020. aastal töötas osaajaga 21,5 tuhat meest ja 50,2 tuhat naist vanuses 15-74 aastat. Osaajaga töötajate osatähtsus oli suurim 15-24 aastaste vanuserühmas, kus osaajaga töötas 38,5% naistest ja 19,6% meestest. 25-49 aastaste vanuserühmas töötas osaajaga 5,9% meestest ja 15,7% naistest ning vanuserühmas 50-74 aastat oli meeste hulgas osaajaga töötajaid 12,6% ja naiste hulgas 18,5%.

Võrreldes 2014. aastaga on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud kõigis vanuserühmades ja nii meeste kui naiste hulgas, kuid suurem on kasv nooremates vanuserühmades. Enim on osaajaga töötajate osatähtsus kasvanud 15-24 aastaste naiste hulgas (12,5 pp).

Lapsehooldusteenuse või täiskasvanuhooldusteenuse puudumise tõttu töötas 2020. aastal osaajaga või olid mitteaktiivsed 4,9 tuhat inimest, kellest enamus on naised. Võrreldes 2014. aastaga on selliste inimeste arv vähenenud 1,9 tuhande võrra. Inimeste arv, kes lapsehoiuteenuse puudumise tõttu töötasid kas osaajaga või olid mitteaktiivsed suurenes 2020. aastal 600 inimese võrra.

Graafik: 1.5.1. Palgatöötajad põhitööl soo, hõivatuse ja vanuserühma järgi, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TT220)

Graafik: 1.5.2. Hoolduskohustusega osalise tööajaga ja mitteaktiivsete arv, tuhat (Allikas: Statistikaamet, TKS06)

Meestel on pikemad tööpäevad ja naised töötavad sagedamini nädalavahetustel

2020. aastal tegi palgatööd tegevatest 20-64 aastastest meestest põhitöökohal pikki tööpäevi 4,2% meestest ja 1,6% naistest. Nädalavahetustel töötas sageli 20% palgatööd tegevatest naistest ja 17,4% meestest.

Graafik: 1.5.3. Põhitöökohal pikki tööpäevi tegevate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3a2)

Graafik: 1.5.4. 20-64 aastaste nädalavahetustel sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_qoe_3b3)

Mehed töötavad sagedamini öövahetustes ja naised õhtuti

2020. aastal oli sageli öövahetuses töötajaid 20-64 aastaste meeste hulgas 5,8% ja naiste hulgas 4,8%. Õhtuti töötas sageli 20-64 aastastest meestest 16,7% ja naistest 17,3%.

Graafik: 1.5.5. 20-64 aastaste öövahetuses sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpnig)

Graafik: 1.5.6. 20-64 aastaste õhtuti sageli töötavate palgatöötajate osatähtsus soo järgi, % (Allikas: Eurostat, lfsa_ewpeve)